สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68.57 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชฎาพร  เหลาแตว
2. เด็กชายภาสกร  เครือหมื่น
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ปะระทัง
 
1. นางเยาวลักษณ์  เสียงสนั่น
2. นายบุญร่วม  สัพโส