หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 10 64 26
2 002 โรงเรียนกิจเจริญวิทยา 0 0 0
3 003 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 4 4 4
4 004 โรงเรียนคำเจริญวิทยา 3 7 4
5 005 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 8 27 15
6 006 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 14 21 15
7 007 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 2 3 3
8 008 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 9 12 11
9 009 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 14 117 36
10 010 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 16 28 26
11 011 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 14 29 22
12 012 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 11 34 21
13 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 11 29 13
14 014 โรงเรียนชุมชนส่องดาว 2 3 2
15 015 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น 9 22 11
16 016 โรงเรียนชุมพลศิกษา 3 13 4
17 017 โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ 8 13 11
18 019 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 17 25 21
19 018 โรงเรียนต้นเกษพิทยา 0 0 0
20 020 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 37 92 62
21 021 โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 0 0 0
22 023 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 20 34 25
23 024 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 5 12 8
24 025 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 27 51 38
25 026 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 16 26 23
26 027 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 3 11 5
27 028 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 3 10 5
28 030 โรงเรียนบ้านขมิ้น 1 1 1
29 031 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 20 54 30
30 032 โรงเรียนบ้านขาว 6 12 8
31 036 โรงเรียนบ้านคันชา 1 2 1
32 037 โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 0 0 0
33 038 โรงเรียนบ้านคำก้าว 10 23 15
34 039 โรงเรียนบ้านคำข่า 12 33 21
35 041 โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 0 0 0
36 043 โรงเรียนบ้านคำตานา(อรัญวาสวิทยา) 1 2 1
37 044 โรงเรียนบ้านคำนาดี 4 9 6
38 045 โรงเรียนบ้านคำบอน 1 3 2
39 047 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 3 3 3
40 046 โรงเรียนบ้านคำบ่อ 8 13 12
41 051 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 31 197 72
42 050 โรงเรียนบ้านคำสะแนน 3 7 5
43 040 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 3 11 6
44 049 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 0 0 0
45 048 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 2 2 2
46 052 โรงเรียนบ้านคำแหว 19 41 29
47 042 โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 0 0 0
48 033 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 15 41 29
49 035 โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 1 1 1
50 034 โรงเรียนบ้านค้อใต้ 0 0 0
51 069 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 6 32 11
52 068 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 93 297 168
53 070 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 10 15 12
54 071 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 5 14 7
55 072 โรงเรียนบ้านชัยชนะ 18 41 31
56 073 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 3 9 5
57 075 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 6 13 8
58 076 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 3 7 4
59 077 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 7 13 10
60 078 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 9 37 18
61 079 โรงเรียนบ้านดงบาก 16 47 33
62 080 โรงเรียนบ้านดงสง่า 8 25 14
63 081 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 7 57 18
64 082 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 1 3 2
65 083 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 7 20 11
66 084 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 10 28 12
67 085 โรงเรียนบ้านดอนกอย 11 23 18
68 086 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 13 31 20
69 088 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1 3 2
70 089 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 3 7 6
71 090 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 4 12 7
72 091 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 0 0 0
73 092 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 4 5 5
74 093 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 0 0 0
75 281 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 9 20 15
76 095 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1 5 2
77 096 โรงเรียนบ้านดอนหัน 10 30 15
78 087 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 3 7 5
79 098 โรงเรียนบ้านตาดภูวง 27 61 40
80 102 โรงเรียนบ้านตาล 10 55 15
81 100 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 12 34 22
82 101 โรงเรียนบ้านตาลเลียน 28 46 36
83 097 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 28 54 39
84 099 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 3 3 3
85 106 โรงเรียนบ้านถ่อน 17 28 20
86 104 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 7 10 7
87 105 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 7 29 14
88 107 โรงเรียนบ้านทันสมัย 0 0 0
89 112 โรงเรียนบ้านทิดไทย 0 0 0
90 114 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1 3 2
91 116 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 3 8 5
92 117 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 17 62 34
93 115 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 14 46 28
94 113 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 0 0 0
95 108 โรงเรียนบ้านท่าลาด 0 0 0
96 109 โรงเรียนบ้านท่าวารี 4 6 5
97 110 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 4 10 7
98 111 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 1 3 2
99 120 โรงเรียนบ้านธาตุ 2 6 4
100 119 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 4 9 7
101 121 โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 0 0 0
102 122 โรงเรียนบ้านนางัว 2 2 2
103 123 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 13 58 27
104 124 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน 7 16 12
105 125 โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 0
106 126 โรงเรียนบ้านนาตากาง 5 13 7
107 128 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 15 35 25
108 129 โรงเรียนบ้านนาทม 8 13 9
109 131 โรงเรียนบ้านนาบ่อ 2 5 3
110 133 โรงเรียนบ้านนาล้อม 5 19 10
111 135 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 5 11 9
112 136 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 16 37 28
113 127 โรงเรียนบ้านนาเตียง 4 10 4
114 134 โรงเรียนบ้านนาเลา 6 19 11
115 137 โรงเรียนบ้านนาเหมือง 3 5 4
116 132 โรงเรียนบ้านนาแยง 0 0 0
117 130 โรงเรียนบ้านนาใน 0 0 0
118 147 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 5 11 9
119 148 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 6 10 8
120 149 โรงเรียนบ้านบะฮี 4 8 7
121 150 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) 25 70 41
122 151 โรงเรียนบ้านบาก 1 1 1
123 153 โรงเรียนบ้านบึง 27 52 38
124 152 โรงเรียนบ้านบึงโน 44 106 56
125 146 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 4 9 6
126 145 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 16 51 22
127 154 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 16 24 20
128 155 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 15 57 30
129 158 โรงเรียนบ้านผักคำภู 41 91 70
130 159 โรงเรียนบ้านผักตบ 0 0 0
131 160 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 17 35 27
132 282 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 0 0 0
133 161 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 6 13 9
134 162 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 35 109 62
135 163 โรงเรียนบ้านพันนา 2 18 3
136 170 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 35 87 60
137 171 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 5 9 7
138 173 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 2 4 3
139 172 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 3 19 7
140 174 โรงเรียนบ้านม้า 2 5 3
141 176 โรงเรียนบ้านยางคำ 3 12 6
142 177 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 4 12 8
143 181 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 18 33 29
144 183 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 2 5 4
145 184 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 4 18 9
146 185 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 2 5 3
147 186 โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 0 0 0
148 188 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 2 7 4
149 189 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 1 2 2
150 187 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 11 33 19
151 190 โรงเรียนบ้านสว่าง 3 7 4
152 191 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 22 67 40
153 192 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 30 53 39
154 193 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 31 76 49
155 196 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 4 6 5
156 197 โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 3 29 10
157 198 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 1 1 1
158 201 โรงเรียนบ้านหนองจาน 6 6 6
159 202 โรงเรียนบ้านหนองชาด 4 4 4
160 203 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1 6 2
161 206 โรงเรียนบ้านหนองตาล 7 11 9
162 207 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 19 78 36
163 208 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 23 57 34
164 209 โรงเรียนบ้านหนองน้อย 2 3 2
165 213 โรงเรียนบ้านหนองบัว 27 58 40
166 210 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 0 0 0
167 211 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 4 4 4
168 212 โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 0 0 0
169 218 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 15 11
170 220 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 6 12 7
171 221 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 11 15 14
172 225 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
173 226 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 16 29 24
174 227 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 2 2 2
175 229 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 3 3 3
176 228 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 0 0 0
177 230 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 1 1
178 232 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 1 1
179 231 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 13 39 20
180 233 โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 1 1 1
181 204 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 2 7 4
182 214 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 15 43 24
183 199 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 2 5 3
184 200 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 18 34 25
185 216 โรงเรียนบ้านหนองแปน 8 27 15
186 215 โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 1 1 1
187 223 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 1 1
188 222 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 26 54 40
189 224 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 14 9
190 205 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 27 45 38
191 219 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 16 32 19
192 234 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1 3 2
193 235 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 11 23 16
194 239 โรงเรียนบ้านหวาย 1 6 3
195 241 โรงเรียนบ้านหินแตก 0 0 0
196 240 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 30 52 40
197 236 โรงเรียนบ้านห้วยบาง 10 16 14
198 237 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 11 25 16
199 238 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 23 51 36
200 245 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 14 23 20
201 244 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 0 0 0
202 247 โรงเรียนบ้านอูนดง 28 83 47
203 246 โรงเรียนบ้านอูนโคก 19 47 29
204 074 โรงเรียนบ้านเชิงชุม 22 55 35
205 103 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 7 17 10
206 157 โรงเรียนบ้านเปือย 3 5 4
207 156 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 25 57 37
208 180 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 4 13 6
209 194 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 10 23 12
210 242 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 17 30 24
211 243 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 2 7 3
212 029 โรงเรียนบ้านแกดำ 0 0 0
213 178 โรงเรียนบ้านแร่ 37 75 57
214 182 โรงเรียนบ้านแวง 14 25 21
215 067 โรงเรียนบ้านโคก 1 6 3
216 053 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 8 27 14
217 054 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 17 37 26
218 055 โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 0 0 0
219 056 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 11 25 19
220 057 โรงเรียนบ้านโคกศาลา 0 0 0
221 058 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 29 67 45
222 059 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 3 3 3
223 060 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 13 10
224 061 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 5 18 9
225 062 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 10 27 14
226 063 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 9 21 13
227 064 โรงเรียนบ้านโคกสีไค 6 13 9
228 065 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 5 13 7
229 066 โรงเรียนบ้านโคกหลวง 2 4 3
230 138 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 2 6 4
231 139 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 39 66 51
232 140 โรงเรียนบ้านโนนพอก 1 3 2
233 142 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
234 144 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 2 6 4
235 141 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 1 3 2
236 143 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 6 13 9
237 164 โรงเรียนบ้านโพนงาม 0 0 0
238 165 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 9 17 14
239 168 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1 1 1
240 167 โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 4 6 5
241 169 โรงเรียนบ้านโพนสูง 0 0 0
242 166 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 1 1 1
243 175 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 12 31 22
244 195 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 6 37 14
245 118 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 0 0 0
246 179 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 34 93 55
247 249 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 25 68 42
248 248 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 12 20 19
249 250 โรงเรียนปารวรรณศึกษา 10 36 16
250 251 โรงเรียนพรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) 0 0 0
251 252 โรงเรียนภูพานหลวง 6 31 14
252 253 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 19 25 22
253 254 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 5 9 7
254 257 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 3 13 6
255 258 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 1 1 1
256 261 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 15 41 27
257 259 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 29 53 41
258 260 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 7 15 9
259 262 โรงเรียนอนุบาลจินดาพร 0 0 0
260 265 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 1 1 1
261 266 โรงเรียนอนุบาลบ้านทองพูน 0 0 0
262 267 โรงเรียนอนุบาลปิยะธิดา 0 0 0
263 268 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 34 132 68
264 269 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 7 24 12
265 270 โรงเรียนอนุบาลมนเทียร 0 0 0
266 271 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ 5 11 7
267 272 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร 6 18 12
268 273 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 32 84 51
269 274 โรงเรียนอนุบาลสิริพร 0 0 0
270 275 โรงเรียนอนุบาลสุรียาพร 0 0 0
271 276 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 21 60 35
272 278 โรงเรียนอนุบาลอุดมจิตวิทยา 2 6 4
273 263 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัฒนา 0 0 0
274 264 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 22 50 36
275 277 โรงเรียนอนุบาลแสงมณี 0 0 0
276 279 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 8 22 9
277 280 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 17 37 23
278 255 โรงเรียนเมธาศึกษา 1 3 2
279 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 5 35 15
280 256 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 10 60 28
รวม 2506 6470 3974
10444

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายดนัย ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ id line : doym82
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]