หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 93 79 86.81% 5 5.49% 3 3.3% 4 4.4% 91
2 โรงเรียนบ้านบึงโน 44 31 72.09% 5 11.63% 4 9.3% 3 6.98% 43
3 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 35 31 93.94% 0 0% 0 0% 2 6.06% 33
4 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 39 27 71.05% 7 18.42% 0 0% 4 10.53% 38
5 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 34 26 81.25% 3 9.38% 2 6.25% 1 3.13% 32
6 โรงเรียนบ้านผักคำภู 41 25 62.5% 6 15% 4 10% 5 12.5% 40
7 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 35 25 75.76% 6 18.18% 1 3.03% 1 3.03% 33
8 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 34 25 75.76% 6 18.18% 1 3.03% 1 3.03% 33
9 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 32 25 83.33% 3 10% 1 3.33% 1 3.33% 30
10 โรงเรียนบ้านแร่ 37 25 78.13% 1 3.13% 4 12.5% 2 6.25% 32
11 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 37 22 62.86% 8 22.86% 2 5.71% 3 8.57% 35
12 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 30 22 73.33% 2 6.67% 2 6.67% 4 13.33% 30
13 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 31 20 64.52% 7 22.58% 2 6.45% 2 6.45% 31
14 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 31 20 74.07% 4 14.81% 2 7.41% 1 3.7% 27
15 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 27 19 73.08% 4 15.38% 1 3.85% 2 7.69% 26
16 โรงเรียนบ้านอูนดง 28 19 82.61% 4 17.39% 0 0% 0 0% 23
17 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 28 18 69.23% 6 23.08% 0 0% 2 7.69% 26
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว 27 17 62.96% 6 22.22% 3 11.11% 1 3.7% 27
19 โรงเรียนบ้านตาลเลียน 28 17 62.96% 6 22.22% 1 3.7% 3 11.11% 27
20 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 26 17 68% 5 20% 1 4% 2 8% 25
21 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 21 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
22 โรงเรียนบ้านบึง 27 17 62.96% 2 7.41% 4 14.81% 4 14.81% 27
23 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 23 17 73.91% 2 8.7% 1 4.35% 3 13.04% 23
24 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 29 16 55.17% 7 24.14% 2 6.9% 4 13.79% 29
25 โรงเรียนบ้านตาดภูวง 27 15 68.18% 5 22.73% 0 0% 2 9.09% 22
26 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) 25 15 62.5% 4 16.67% 2 8.33% 3 12.5% 24
27 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 25 15 75% 2 10% 1 5% 2 10% 20
28 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 23 14 60.87% 7 30.43% 2 8.7% 0 0% 23
29 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 29 14 53.85% 5 19.23% 1 3.85% 6 23.08% 26
30 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 20 14 73.68% 3 15.79% 0 0% 2 10.53% 19
31 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 19 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
32 โรงเรียนบ้านคำแหว 19 14 82.35% 0 0% 2 11.76% 1 5.88% 17
33 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 30 13 48.15% 8 29.63% 2 7.41% 4 14.81% 27
34 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 25 13 54.17% 4 16.67% 4 16.67% 3 12.5% 24
35 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 22 13 65% 1 5% 2 10% 4 20% 20
36 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 18 12 66.67% 6 33.33% 0 0% 0 0% 18
37 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 19 12 75% 2 12.5% 0 0% 2 12.5% 16
38 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
39 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 17 12 80% 1 6.67% 2 13.33% 0 0% 15
40 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 15 12 80% 1 6.67% 2 13.33% 0 0% 15
41 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 15 12 80% 1 6.67% 0 0% 2 13.33% 15
42 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
43 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 16 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
44 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 15 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
45 โรงเรียนบ้านชัยชนะ 18 11 61.11% 2 11.11% 4 22.22% 1 5.56% 18
46 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 15 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
47 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 14 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
48 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 16 10 62.5% 6 37.5% 0 0% 0 0% 16
49 โรงเรียนบ้านอูนโคก 19 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
50 โรงเรียนบ้านดงบาก 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
51 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 16 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
52 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 17 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
53 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 17 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
54 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 14 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
55 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 16 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
56 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 15 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
57 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 13 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
58 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 27 9 39.13% 8 34.78% 2 8.7% 4 17.39% 23
59 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 22 9 42.86% 7 33.33% 1 4.76% 4 19.05% 21
60 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 18 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
61 โรงเรียนบ้านถ่อน 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
62 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 17 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
63 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 17 9 52.94% 4 23.53% 0 0% 4 23.53% 17
64 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 16 9 56.25% 4 25% 0 0% 3 18.75% 16
65 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
66 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
67 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
68 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
69 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านเชิงชุม 22 8 42.11% 6 31.58% 0 0% 5 26.32% 19
71 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 17 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
72 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 20 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 4 23.53% 17
73 โรงเรียนบ้านแวง 14 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
74 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
75 โรงเรียนบ้านคำก้าว 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
76 โรงเรียนปารวรรณศึกษา 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
77 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 14 8 72.73% 0 0% 1 9.09% 2 18.18% 11
78 โรงเรียนบ้านดอนกอย 11 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
79 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
80 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
81 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
82 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
83 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
84 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
85 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 11 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 3 27.27% 11
86 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านดอนหัน 10 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
88 โรงเรียนบ้านหนองตาล 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
89 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 16 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
91 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 14 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
92 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
93 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
94 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 12 6 50% 3 25% 0 0% 3 25% 12
95 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
97 โรงเรียนบ้านคำบ่อ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
98 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 11 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 4 36.36% 11
99 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านหนองจาน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านโคกสีไค 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านคำข่า 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
106 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
107 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
108 โรงเรียนบ้านห้วยบาง 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
109 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
110 โรงเรียนบ้านขาว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านหนองแปน 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
112 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 11 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
117 โรงเรียนบ้านตาล 10 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 9 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
119 โรงเรียนบ้านดงสง่า 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
120 โรงเรียนบ้านนาเลา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
121 โรงเรียนภูพานหลวง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
123 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
124 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
125 โรงเรียนบ้านนาตากาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
127 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
128 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
129 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
131 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองชาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
141 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
142 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
143 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านนาล้อม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
145 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
146 โรงเรียนบ้านนาทม 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
147 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
148 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
149 โรงเรียนบ้านคำนาดี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านคำสะแนน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านนาเหมือง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
161 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านท่าวารี 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
164 โรงเรียนบ้านนาเตียง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
165 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
166 โรงเรียนบ้านบะฮี 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านยางคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ 8 2 25% 0 0% 2 25% 4 50% 8
175 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
176 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
177 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
179 โรงเรียนบ้านสว่าง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
180 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านเปือย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านธาตุ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านนางัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านโคกหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนอนุบาลอุดมจิตวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 8 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
189 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 10 1 10% 2 20% 0 0% 7 70% 10
190 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
191 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
192 โรงเรียนชุมพลศิกษา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
193 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านพันนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนคำเจริญวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
198 โรงเรียนบ้านหนองน้อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านนาบ่อ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
201 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
202 โรงเรียนบ้านม้า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
203 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
204 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านขมิ้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านคำตานา(อรัญวาสวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านคำบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านบาก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านคันชา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านโนนพอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนเมธาศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนชุมชนส่องดาว 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
234 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
235 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
236 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายดนัย ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ id line : doym82
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]