หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล,โรงเรียนอนุบาลสกลสคร,โรงเรียนเมืองสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร 26 ก.ย. 2559 09.00-17.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร สนามฟุตบอล 26 ก.ย. 2559 09.00-17.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร 26 ก.ย. 2559 09.00-17.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนนายอวัฒนา 27 ก.ย. 2559 09.00-17.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนนายอวัฒนา 27 ก.ย. 2559 09.00-17.00
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนนายอวัฒนา 27 ก.ย. 2559 09.00-17.00
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร 26 ก.ย. 2559 09.00-17.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร 26 ก.ย. 2559 09.00-17.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนนายอวัฒนา 26 ก.ย. 2559 09.00-17.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนนายอวัฒนา 26 ก.ย. 2559 09.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]