หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร โรงเรียนบ้านนาอ้อยคำสะอาด ศน.ฉัตรชัย จูมวงศ์   0810548054
2 พิพิธภัณฑ์ภูพาน ศน.วัชรพงษ์ ภูยางสืม   0878653699
3 สพป.สน.เขต1 อาคาร 1 ชั้น 3  
4 อาคารใหม่ สพป.สน.1/รร.เมืองสกลนคร  
5 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ อบจ.สกลนคร ศน.วัชรพงษ์ ภูยางสืม   0878653699
6 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ศน.เอนก เกตุวงศา   0811172835
7 โรงเรียนนายอวัฒนา นายชินวัฒน์ โถบำรุง   0828746239
8 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร ศน.ฉัตรชัย จูมวงศ์   0810548054
9 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง ศน.อัศนีย์ จันทร์โคตร  
10 โรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฎร์อุทิศ นายสันติภาพ ศรีมามาศ   0910569849
11 โรงเรียนสกลนครวันครู นายสันติภาพ ศรีมามาศ   0910569849
12 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ศน.สันติภาพ ศรีมามาศ   0910569849
13 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  
14 โรงเรียนเมืองสกลนคร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]