สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 17 4 1 22 26 5 2 1 33
2 บ้านกกตาลดงบังวิทยา 8 1 2 11 13 1 0 1 14
3 ท่าสีดาวิทยา 7 7 2 16 18 7 3 5 28
4 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 7 1 3 11 15 2 2 2 19
5 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 7 0 1 8 14 4 3 0 21
6 หนองแวงบึงงาม 6 9 2 17 27 5 4 2 36
7 บ้านหนองขอนแก่น 6 3 2 11 13 2 0 0 15
8 บ้านนาแพง 5 3 0 8 9 7 2 0 18
9 เมืองโพธิ์ชัย 5 1 1 7 14 2 0 0 16
10 บ้านหนองกุง 5 1 1 7 8 3 1 1 12
11 บัวดงมันวิทยา 5 1 0 6 8 0 1 0 9
12 บ้านดงหวาย 4 5 4 13 13 2 4 4 19
13 บ้านสีเสียด 4 5 3 12 18 3 1 1 22
14 บ้านท่าเสียว 4 5 1 10 14 4 2 2 20
15 บ้านโพธิ์ศรี 4 3 5 12 14 3 3 0 20
16 บ้านนาทม 4 3 2 9 11 5 5 2 21
17 บ้านหนองเดิ่น 4 1 3 8 14 4 3 0 21
18 บ้านวังยาว 4 1 2 7 15 6 2 1 23
19 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 3 4 3 10 12 6 2 2 20
20 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 3 4 1 8 13 5 6 2 24
21 บ้านสะอาดนาดี 3 4 1 8 10 4 0 1 14
22 บ้านโคกสี 3 4 1 8 7 3 2 1 12
23 บ้านหนองผักแว่น 3 1 3 7 10 5 1 4 16
24 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 3 1 1 5 6 2 0 0 8
25 บ้านดงดิบ 3 1 0 4 4 0 0 0 4
26 บ้านหนองสองห้อง 3 0 4 7 6 3 1 1 10
27 สหมิตรพิทยา 3 0 0 3 5 1 0 2 6
28 บ้านโพนเฒ่า 3 0 0 3 4 2 0 1 6
29 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 2 7 3 12 15 4 2 1 21
30 ชุมชนบ้านสว่าง 2 4 2 8 13 6 3 2 22
31 เมืองหนองพอก 2 3 4 9 17 4 1 1 22
32 อนุบาลโพนทอง 2 2 2 6 13 9 3 2 25
33 บ้านหนองตาไก้ 2 2 2 6 6 2 0 2 8
34 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 2 1 2 5 13 3 1 2 17
35 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 2 1 1 4 11 4 0 1 15
36 โคกล่ามวิทยาคาร 2 1 1 4 10 3 2 1 15
37 บ้านหนองบก 2 1 1 4 4 1 0 0 5
38 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2 1 1 4 4 0 0 0 4
39 บ้านแห่ประชานุกูล 2 1 0 3 6 4 1 1 11
40 บ้านภูเขาทอง 2 0 3 5 12 4 1 3 17
41 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 2 0 1 3 3 1 0 0 4
42 บ้านปากช่อง 2 0 0 2 4 3 0 0 7
43 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 2 0 0 2 4 0 1 0 5
44 บ้านกุดเรือ 2 0 0 2 2 0 0 1 2
45 อนุบาลจารุณี 1 3 1 5 10 0 0 1 10
46 บ้านหันหน่องสามัคคี 1 3 1 5 7 4 1 1 12
47 ชุมชนบัวคำ 1 3 0 4 7 1 1 1 9
48 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 1 3 0 4 4 4 2 4 10
49 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 1 2 3 6 11 7 2 2 20
50 ไตรมิตรวิทยา 1 2 3 6 9 3 1 1 13
51 บ้านหนองหิ่งหาย 1 2 3 6 5 5 1 0 11
52 บ้านพรหมจรรย์ 1 2 2 5 8 2 0 0 10
53 หนองโนราษฏร์บำรุง 1 2 2 5 7 0 2 0 9
54 บ้านนาสีใส 1 2 2 5 5 4 0 0 9
55 บ้านหนองโน 1 2 1 4 6 1 1 0 8
56 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 1 2 0 3 4 2 0 1 6
57 บ้านหนองม่วง 1 2 0 3 3 2 0 0 5
58 บ้านโพธิ์ชัน 1 2 0 3 3 0 0 1 3
59 ชุมชนนาทมโคกก่อง 1 1 3 5 6 4 2 0 12
60 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 1 1 2 4 7 2 2 4 11
61 บ้านแก้งศรีสว่าง 1 1 2 4 5 0 0 0 5
62 บ้านปลาโด 1 1 1 3 6 4 0 0 10
63 บ้านหนองนกทา 1 1 1 3 5 0 1 2 6
64 บ้านท่าสี 1 1 1 3 4 2 1 1 7
65 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 1 1 0 2 4 4 2 0 10
66 ภัทรดล 1 1 0 2 4 2 0 1 6
67 บ้านหนองแข้ดง 1 1 0 2 4 0 1 1 5
68 บ้านโสกเตย 1 1 0 2 3 2 0 1 5
69 บ้านกุดขุ่น 1 1 0 2 3 0 1 0 4
70 บ้านนาโพธิ์ 1 0 4 5 8 1 0 0 9
71 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 1 0 3 4 4 3 0 0 7
72 บ้านหนองแวงแห่ 1 0 2 3 4 3 0 2 7
73 ชุมพรนาเจริญ 1 0 1 2 5 0 0 0 5
74 ชุมชนบ้านขวาว 1 0 1 2 4 2 0 0 6
75 บ้านวังม่วย 1 0 1 2 4 1 4 1 9
76 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 1 0 1 2 2 1 2 0 5
77 บ้านห้วยทราย 1 0 1 2 2 1 1 0 4
78 บ้านท่าม่วง 1 0 0 1 8 3 1 0 12
79 เมืองไพรวิทยาคาร 1 0 0 1 6 3 5 3 14
80 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 1 0 0 1 4 10 8 4 22
81 คำพระโคกก่งวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
82 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
83 บ้านโคกกกม่วง 1 0 0 1 2 3 0 1 5
84 บ้านโนนใหญ่ 1 0 0 1 2 2 3 1 7
85 บ้านหนองอึ่งโปโล 1 0 0 1 2 2 0 1 4
86 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
87 บ้านสำโรงหนองจอก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
88 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 พนาลัยวิทยาเสริม 0 3 3 6 10 10 3 2 23
91 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 0 3 1 4 6 0 3 2 9
92 บ้านดงประเสริฐ 0 3 0 3 4 1 2 1 7
93 บ้านหนองฟ้า 0 3 0 3 3 2 1 0 6
94 บ้านโพธิ์ตาก 0 2 1 3 5 2 0 0 7
95 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 0 2 0 2 6 2 1 0 9
96 อนุบาลทองสตา 0 2 0 2 2 2 0 0 4
97 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 0 2 0 2 2 0 0 2 2
98 บ้านโนนยาง 0 1 2 3 7 3 0 0 10
99 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 0 1 2 3 5 1 0 0 6
100 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 0 1 2 3 4 3 1 3 8
101 บ้านโพนทอง 0 1 1 2 9 2 2 1 13
102 ชุมชนบ้านชมสะอาด 0 1 1 2 8 4 0 0 12
103 บ้านหัวคู 0 1 1 2 5 2 0 0 7
104 บ้านคำนาดี 0 1 1 2 3 1 0 1 4
105 บ้านโนนแก้ว 0 1 1 2 3 1 0 0 4
106 บ้านพันขาง 0 1 1 2 2 1 1 1 4
107 บ้านอุ่มเม่า 0 1 0 1 6 6 3 4 15
108 อนุบาลเมืองเมยวดี 0 1 0 1 5 3 1 0 9
109 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 0 1 0 1 4 3 1 0 8
110 สีดากระพี้ประชาสรรค์ 0 1 0 1 4 1 0 2 5
111 ศรีสวัสดิ์ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
112 หนองไฮภูเขาทอง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
113 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 0 1 0 1 3 2 0 0 5
114 บ้านดอนควาย 0 1 0 1 3 0 0 1 3
115 บ้านท่าไคร้ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
116 บ้านพรมสวรรค์ 0 1 0 1 2 2 2 0 6
117 บ้านโคกหนองบัว 0 1 0 1 2 2 0 0 4
118 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 0 1 0 1 2 1 1 0 4
119 บ้านกุดเต่าวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
120 ปัญจรักษ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
121 บ้านหนองแสงทุ่ง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
122 อนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
123 บ้านดอนชาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านวังเข 0 1 0 1 1 0 0 0 1
125 อนุบาลเด็กดี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 0 0 4 4 6 1 0 1 7
127 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 0 0 2 2 5 1 1 2 7
128 บ้านราษฏร์ดำเนิน 0 0 2 2 3 1 1 1 5
129 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 0 0 2 2 3 0 3 0 6
130 หนองจอกวิทยา 0 0 2 2 2 4 4 4 10
131 ท่าลาดหนองผักตบ 0 0 2 2 2 1 1 1 4
132 บ้านแฝก 0 0 2 2 2 1 1 0 4
133 บึงอุดมบึงคำ 0 0 2 2 2 1 0 1 3
134 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 0 0 1 1 6 2 0 0 8
135 บ้านโคกใหญ่ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
136 หนองคำวิทยา 0 0 1 1 3 2 1 2 6
137 บ้านโคกนาคำ 0 0 1 1 3 2 1 0 6
138 บ้านเหล่าน้อย 0 0 1 1 3 0 0 1 3
139 นาแพงวิทยาคาร 0 0 1 1 2 1 0 1 3
140 บ้านนาเลา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
141 อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
142 หนองขี้ม้า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
143 บ้านดงแจ้งโนนสูง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
144 อนุบาลเกาะแก้ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
145 บ้านนากระตึบ 0 0 0 0 6 1 1 2 8
146 บ้านนาวี 0 0 0 0 4 4 0 3 8
147 หนองหลวงประชาบำรุง 0 0 0 0 3 3 2 3 8
148 วังหลวง 0 0 0 0 3 1 3 2 7
149 อนุบาลสงกรานต์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
150 โนนเพชรพัฒนา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
151 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
152 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
153 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
154 เสลภูมิวิทยาสันต์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
155 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
156 บ้านนาอุ่ม 0 0 0 0 2 0 1 1 3
157 ขวัญเมือง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
158 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
159 บ้านป้องสร้างบุ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 อนุบาลสุนันทา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 เสลภูมิสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
164 บ้านคำอุปราช 0 0 0 0 1 2 0 0 3
165 บ้านหนองนกเป็ด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 บ้านหนองหงษ์หนองงู 0 0 0 0 1 2 0 0 3
167 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
168 อนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
169 น้ำคำสมศรี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
170 บ้านบาโคหนองแคน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
171 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 0 0 0 0 1 0 1 6 2
172 ถนนชัยสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
174 บ้านโนนลาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
175 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 3 1
176 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
177 บ้านหนองไผ่หนองหว้า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
178 บ้านเหล่าโพนงาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
179 กุดแห่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านคอกควาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านคำโพนสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านบ่อแกนางเลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านโนนปลาเข็ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 สาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 0 0 0 0 0 3 0 0 3
189 มูลนิธินิสิตวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
190 บ้านหนองแวงใหญ่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
191 บ้านบากหนองเทา 0 0 0 0 0 2 0 2 2
192 บ้านป่าขีหนองขุ่น 0 0 0 0 0 2 0 1 2
193 บ้านดอนเรือ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
194 บ้านขว้างวิทยากร 0 0 0 0 0 1 2 1 3
195 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
196 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
197 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 0 0 0 0 0 1 0 3 1
198 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านโจด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านหนองตุ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านหนองสำราญหนองเรือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 กุดสระวิทยานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านโคกกุงดอนกอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 สามพานประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 บ้านโนนไชยศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 213 188 160 561 943 376 171 163 1,490