หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 38 27 71.05% 5 13.16% 4 10.53% 2 5.26% 38
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 35 26 76.47% 5 14.71% 2 5.88% 1 2.94% 34
3 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 34 18 54.55% 7 21.21% 3 9.09% 5 15.15% 33
4 โรงเรียนบ้านสีเสียด 24 18 78.26% 3 13.04% 1 4.35% 1 4.35% 23
5 โรงเรียนเมืองหนองพอก 24 17 73.91% 4 17.39% 1 4.35% 1 4.35% 23
6 โรงเรียนบ้านวังยาว 25 15 62.5% 6 25% 2 8.33% 1 4.17% 24
7 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 22 15 68.18% 4 18.18% 2 9.09% 1 4.55% 22
8 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 22 15 71.43% 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 21
9 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 23 14 66.67% 4 19.05% 3 14.29% 0 0% 21
10 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 22 14 66.67% 4 19.05% 3 14.29% 0 0% 21
11 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 24 14 63.64% 4 18.18% 2 9.09% 2 9.09% 22
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 20 14 70% 3 15% 3 15% 0 0% 20
13 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
14 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 33 13 48.15% 9 33.33% 3 11.11% 2 7.41% 27
15 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 24 13 54.17% 6 25% 3 12.5% 2 8.33% 24
16 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 26 13 50% 5 19.23% 6 23.08% 2 7.69% 26
17 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 19 13 68.42% 3 15.79% 1 5.26% 2 10.53% 19
18 โรงเรียนบ้านดงหวาย 24 13 56.52% 2 8.7% 4 17.39% 4 17.39% 23
19 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 17 13 86.67% 1 6.67% 0 0% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 27 12 54.55% 6 27.27% 2 9.09% 2 9.09% 22
22 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 21 12 60% 4 20% 1 5% 3 15% 20
23 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 22 11 50% 7 31.82% 2 9.09% 2 9.09% 22
24 โรงเรียนบ้านนาทม 24 11 47.83% 5 21.74% 5 21.74% 2 8.7% 23
25 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 18 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 25 10 40% 10 40% 3 12% 2 8% 25
27 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 20 10 50% 5 25% 1 5% 4 20% 20
28 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
29 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 17 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
30 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 12 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนบ้านนาแพง 19 9 50% 7 38.89% 2 11.11% 0 0% 18
32 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนบ้านโพนทอง 14 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
34 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
35 โรงเรียนบ้านหนองกุง 16 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนบ้านโคกสี 14 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
42 โรงเรียนบ้านโนนยาง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 15 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 4 26.67% 15
44 โรงเรียนชุมชนบัวคำ 12 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
45 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง 14 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 22 6 31.58% 6 31.58% 3 15.79% 4 21.05% 19
47 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
48 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนบ้านปลาโด 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
50 โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 19 6 35.29% 3 17.65% 5 29.41% 3 17.65% 17
51 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 11 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
54 โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านนากระตึบ 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
57 โรงเรียนบ้านหนองโน 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 11 6 54.55% 0 0% 3 27.27% 2 18.18% 11
60 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 12 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
61 โรงเรียนบ้านนาสีใส 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
62 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านหัวคู 10 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
66 โรงเรียนสหมิตรพิทยา 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
67 โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
69 โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 27 4 15.38% 10 38.46% 8 30.77% 4 15.38% 26
72 โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 14 4 28.57% 4 28.57% 2 14.29% 4 28.57% 14
73 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
74 โรงเรียนบ้านนาวี 11 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
75 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
76 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
78 โรงเรียนบ้านปากช่อง 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านท่าสี 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
81 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนภัทรดล 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านวังม่วย 10 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 10
86 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
87 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
88 โรงเรียนบ้านหนองบก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านดงดิบ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
96 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนหนองคำวิทยา 13 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
98 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 9 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านโสกเตย 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
101 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนวังหลวง 10 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
104 โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านคำนาดี 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 7 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านดอนควาย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
111 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
112 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
113 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
114 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 14 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 14
118 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
121 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนอนุบาลทองสตา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
130 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
131 โรงเรียนบ้านพันขาง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านแฝก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
137 โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
138 โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
139 โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
142 โรงเรียนขวัญเมือง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
144 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
145 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านนาเมือง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนปัญจรักษ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
153 โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
154 โรงเรียนบ้านคำอุปราช 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านนาเลา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนน้ำคำสมศรี 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนหนองขี้ม้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 22 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 6 75% 8
167 โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านโนนลาด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
171 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
173 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
174 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนกุดแห่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านคอกควาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านวังเข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
189 โรงเรียนมูลนิธินิสิตวิทยา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 5 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
192 โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 6 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
193 โรงเรียนบ้านดอนเรือ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
195 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
196 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
197 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 6 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
198 โรงเรียนบ้านหนองตอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านโจด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านหนองตุ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
203 โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
205 โรงเรียนบ้านยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
207 โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
208 โรงเรียนบ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
209 โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ (sornormek@esdc.go.th // 0834512133)และ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]