หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (4ทีม) 5 ต.ค. 2559 11.00-12.00 เวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ 1 เพลงเลือก 1 เพลงบังคับ หรือยืดหยุ่นตามเหตุขัดข้องและจำเป็น
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
-
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (1 ทีม) 5 ต.ค. 2559 13.00-13.30 เวลาการแข่งขันสามารถยืดหยุ่นตามเหตุขัดข้องและความจำเป็น
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
-
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (3 ทีม) 5 ต.ค. 2559 13.30-14.30 เวลาการแข่งขันสามารถยืดหยุ่นตามเหตุขัดข้องและความจำเป็น
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม(แสดงพิธีเปิด) 6 ต.ค. 2559 10.00-10.30 เวลาการแข่งขันสามารถยืดหยุ่นตามเหตุขัดข้องและความจำเป็น
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (3 ทีม) 5 ต.ค. 2559 14.30-15.30 ใช้เวลาในการแสดงรวมทั้งการจัดฉาก/จัดเวที ชุดละไม่เกิน 15 นาที เกินเวลาหักคะแนน นาทีละ 1 คะแนน
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม ( 2 ทีม) 5 ต.ค. 2559 15.30-16.30 ใช้เวลาในการแสดงรวมทั้งการจัดฉาก/จัดเวที ชุดละไม่เกิน 15 นาที เกินเวลาหักคะแนน นาทีละ 1 คะแนน
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (4 ทีม) 6 ต.ค. 2559 11.00-12.00 เวลาในการแสดงไม่เกิน ๑๕ นาที ใช้เวลามากกว่าเวลาที่ก าหนด หักนาทีละ 1 คะแนน
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (5 ทีม) 6 ต.ค. 2559 13.00-14.00 เวลาในการแสดง ไม่เกิน 10 นาทีใช้เวลามากกว่าเวลาที่กำหนด หักนาทีละ 1 คะแนน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ (sornormek@esdc.go.th // 0834512133)และ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]