หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 121 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 122 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 123 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 124 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 125 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 126 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 115 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 121 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 122 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 123 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 124 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 125 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 126 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 115 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง 115 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ (sornormek@esdc.go.th // 0834512133)และ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]