หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง sound lab ศูนย์ PEER CENTRE 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง sound lab ศูนย์ PEER CENTRE 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 5 ต.ค. 2559 13.00 - 14.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00 น.
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 7 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ (sornormek@esdc.go.th // 0834512133)และ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]