หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.5 ห้อง ป.5/1 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00 น.
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.5 ห้อง ป.5/2 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00 น.
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมอนุบาลโพนทอง 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมอนุบาลโพนทอง 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมอนุบาลโพนทอง 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมอนุบาลโพนทอง 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.1 ห้อง ป.1/1 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาคาร ป.1 ห้อง ป.1/2 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 มูลนิธิศาลเจ้าปู่กุดเป่ง หอประชุมเจ้าปู่กุดเป่ง 2550 5 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 มูลนิธิศาลเจ้าปู่กุดเป่ง หอประชุมเจ้าปู่กุดเป่ง 2550 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.30 น.
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มูลนิธิศาลเจ้าปู่กุดเป่ง หอประชุมเจ้าปู่กุดเป่ง 2550 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00 - 16.00 น.
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มูลนิธิศาลเจ้าปู่กุดเป่ง หอประชุมเจ้าปู่กุดเป่ง 2550 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00 - 16.30 น.
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มูลนิธิศาลเจ้าปู่กุดเป่ง หอประชุมเจ้าปู่กุดเป่ง 2550 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00 - 16.30 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ (sornormek@esdc.go.th // 0834512133)และ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]