หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (6 ทีม) 5 ต.ค. 2559 09.00-10.00
-
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (4 ทีม) 5 ต.ค. 2559 10.00-10.30
-
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (5 ทีม) 5 ต.ค. 2559 10.30-11.30
-
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (2 ทีม) 5 ต.ค. 2559 11.30-12.00
-
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (8 ทีม) 5 ต.ค. 2559 13.00-14.30
-
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (3 ทีม) 5 ต.ค. 2559 14.30-15.00
-
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน ( 6 ทีม) 5 ต.ค. 2559 15.00-16.00
-
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน (1 ทีม) 5 ต.ค. 2559 16.00-16.30
-
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 5 ต.ค. 2559 09.00-11.00 ใช้เวลาในการแสดงวงละ 30 นาที (ตั้งวงไม่เกิน 5 นาที และแสดง 25 นาที)
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ (sornormek@esdc.go.th // 0834512133)และ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]