หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมสำนักงาน 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาคารโรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาคารโรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ห้อง อาคารห้องประชุมทรงโดม 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน 5 นาทีด้วยปากเปล่ามีแผ่นป้ายประกอบได้
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ห้อง อาคารห้องประชุมทรงโดม 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน 5 นาทีด้วยปากเปล่ามีแผ่นป้ายประกอบได้
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (ด้านทางเข้าทิศตะวันตกห้อง) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เนื่องจากสถานที่จะมีการเตรียมพิธีเปิดในวันที่ 6 ต.ค. 59 ขอให้ผู้เขัาแข่งขันใช้พื้นที่ด้านทางเข้าทิศตะวันตกของห้อง
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม (ด้านทางเข้าทิศตะวันตกห้อง) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00 เนื่องจากสถานที่จะมีการเตรียมพิธีเปิดในวันที่ 6 ต.ค. 59 ขอให้ผู้เขัาแข่งขันใช้พื้นที่ด้านทางเข้าทิศตะวันตกของห้อง
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน 5 นาทีด้วยปากเปล่ามีแผ่นป้ายประกอบได้
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 จัดนิทรรศการและน าเสนอผลงาน 5 นาทีด้วยปากเปล่ามีแผ่นป้ายประกอบได้
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง หอประชุมทรงโดม 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาคารโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาคารโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาคารโรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาคารโรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ (sornormek@esdc.go.th // 0834512133)และ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]