หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สนามฟุตบอล ( 17 ทีม) 6 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สนามฟุตบอล ( 12 ทีม) 6 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน)
-
-
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม ชั้น ป.1 - ป. 6 ห้อง เกียรติยศ 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 - 10.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม ชั้น ป.1 - ม.3 ห้อง เกียรติยศ 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
10.30-12.00
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง (ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน) ห้อง เกียรติยศ 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00 น.
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด (16 ทีม) 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด (8 ทีม) 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาาคาร ป.5 (2 ทีม) ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-10.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาาคาร ป.5 (2 ทีม) ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
10.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ (sornormek@esdc.go.th // 0834512133)และ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]