สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงช้าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปณิธาน  เกตุชมภู
2. เด็กชายปณิธาน  เกตุชมภู
 
1. นางจารุณี  สังฆะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กชายนิทัศน์   เทวิลา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธงงาม
 
1. นางเกตน์กนก  คำพะไม
2. นายนฤเดช  สิงห์คำ