สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. นางสาวสุพรรณี  เจริญยิ่ง
 
1. นายสมัย  มีมา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.75 ทอง 16 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ค้าข้าว
 
1. นายสำราญ  ประทุมทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงนัฐริกา  หล่อดงบัง
 
1. นางสุภาภรณ์  หอมฟุ้ง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 14 1. เด็กหญิงดาราวดี  อุดสัย
 
1. นางสุภาภรณ์  หอมฟุ้ง