สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายพณรัตน์  วรสาร
2. เด็กชายอธิราช  ธะนี
3. เด็กชายเปรมชนะ  เถระวรรณ์
 
1. นายสุพจน์  คำภาพันธ์