สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายตะวัน  พันธุมาศ
2. เด็กชายปรวัฒน์  โลเกตุ
 
1. นายจรูญ  ศรีประสาร
 
2 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายต่อตระกูล  กัญญาคำ
 
1. นางกุลธิดา  นาเมือง
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  ทองสังวรณ์
 
1. นางกุลธิดา  นาเมือง