สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายนพณัฐ  สุมามิตร์
2. เด็กชายภูวนันท์  ภาคภูมิ
3. เด็กชายมงคล  เข็มนาค
 
1. นางหทัยกาญจน์  นวนรักษา
2. นายวิศิษฐ  นวนรักษา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สุมามิตร์
 
1. นายสนิท  นิลมาตย์