สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำพระ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 5 1. เด็กชายชิษณุชา  ภาชนะ
2. เด็กชายศุภณัฐ  เจาจาฤก
3. เด็กหญิงเกศินี  ศรีนวล
 
1. นางจริญญา  เอมดี
2. นางสาวจันทร์จิรา  คิดขยัน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงนพมาศ  สัตนันท์
2. เด็กหญิงนุชนาศ  สัตนันท์
3. เด็กชายสฎายุ  บัวแสน
 
1. นางจริญญา  เอมดี
2. นางสาวจันทร์จิรา  คิดขยัน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงถิรพร  ทัพพิลา
2. เด็กชายศิรวิทย์  ผาริการ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ผาริการ
 
1. นางจริญญา  เอมดี
2. นางสาวจันทร์จิรา  คิดขยัน
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายศิรศักดิ์  ศรีนวล
 
1. นางศันสนีย์  อุทธชาติ
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายศิรศักดิ์  ศรีนวล
 
1. นางศันสนีย์  อุทธชาติ