สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีสุโพธิ์
2. นายสถาพร  สิงหาทอ
 
1. นายทรงวุฒิ  พงษ์พิทักษ์
2. นางประนอม  พงษ์พิทักษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  กรวยสวัสดิ์
 
1. นายทรงวุฒิ  พงษ์พิทักษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงอารยา  ถาพินนา
 
1. นายทรงวุฒิ  พงษ์พิทักษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงสมฤดี  โรมพันธ์
 
1. นางประนอม  พงษ์พิทักษ์