สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กชายนพนันท์  จักษุแจ้ง
2. เด็กหญิงนัทธิชา  ทำบุญ
3. เด็กหญิงบุษยา  ไชยมีสุข
 
1. นางนรีกานต์  จำปา
2. นายณรงค์ธร  จำปา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงนวรัตน์  สีลาดเลา
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ยินดีมาก
 
1. นายภิรมย์  ศิริเวช
2. นายวีระ  สุพินิจ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กชายเทพประสิทธิ์  แก้วเสน่ห์ใน
 
1. นายวีระ  สุพินิจ