สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 17 1. เด็กชายคณิศร  ฮุุุุุุุุุุุุยอวน
2. เด็กชายนาธาร  ยอดรัก
3. เด็กชายเกษมพันธ์  วงศ์ษา
 
1. นางปราณี  สุทธิธรรม
2. นายวิจิตร  ขอมีกลาง