สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงรัชตพร    คำสุดที
2. เด็กชายสุธิวัช   จำปาแก้ว
 
1. นายสุพรรณ  มุณีชัย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายจิระพัฒน์   สุขประเสริฐ
2. เด็กชายศิวกร   ก้านจักร
 
1. นายสุพรรณ  มุณีชัย