สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงปณิตา  น้อยห้างหว้า
2. เด็กชายพีรภัทร์  สอนคำดี
3. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีกลางเมือง
 
1. นายสมพร  หงษ์ศรี
2. นางสุลักษณ์  ภูวชินพงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ชำนาญดี
2. เด็กหญิงปรียาฉัตร  ภูสะอาด
3. เด็กหญิงวิยะดา  เนตรรักษ์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  ดีพลงาม
2. นางนวลจันทร์  สุจริต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายนิสิต  เรืองตังญาณ
2. เด็กชายพีรพัฒ  เห็นสม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทะสิงห์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  ดีพลงาม
2. นางอุรารักษ์  สุวรรณพันธ์