สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายพรมงคล  น้อยวังคลัง
2. เด็กหญิงพิชญา  ขวัญเมือง
3. นางสาวรินลดา  อิ่มมาก
 
1. นางสาวอรรัตน์  ลัดดา
 
2 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรวัชร  ศรีคำ
 
1. นายบุญเลิศ  ธุทาแสน