สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. นางสาวมัณฑนา  นันโท
2. เด็กหญิงศุภากร  พุดอินทร์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำอ่อนศรี
 
1. นางเจนจิต  สุขวาสนะ
2. นางสาวอัษฎาพร  สายเช้ือ