สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองยางวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกิตติมา  คนาคม
2. เด็กหญิงวิยะดา  ผาเลียง
 
1. นางบังอร  นาคำ
2. นางสาวณิชกุล   บุตรฮาด
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายจักรพงศ์  กุหลาบศรี
2. เด็กชายวุฒิชัย  แสงใส
 
1. นางมณีรัตน์  บุญทวี
2. นายอิทธิพล  บุญเดช