สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุจิรา  ทิพศร
 
1. นางละม่อม  รักษาชาติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจงลักษณ์  เวียงแก
2. เด็กหญิงณัชชา  คำจันทร์
3. เด็กหญิงพัชรพร  ดวงขิม
4. เด็กหญิงวราพร  นามคุณ
5. เด็กหญิงสุภาพร  ทะละลัย
 
1. นายเรืองศักดิ์  ทัพละ
2. นางบรรลัง  ไชยบุญมี