สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงฐนิชา  พุฒทอง
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  ทองโพธิ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีวิจารย์
 
1. นายปริญญา  ตะนุมาตย์