สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาวแหวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กชายจิรนันท์  หมายหมั้น
2. เด็กชายพิชัยภูษิต  ขนันแข็ง
3. เด็กหญิงลักคณาวรรณา  ลำไพเราะ
 
1. นางกำไล  ชื่นใจ
2. นางสาวลำไพ  ประทุมวัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 17 1. เด็กชายวัชรินทร์  เล็บขาว
2. เด็กหญิงอรณิชา  เสียงสาว
 
1. นางเครือวัลย์  กากแก้ว
2. นางสาวลำไพ  ประทุมวัน