สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    ยงยุทธ
 
1. นางสาวรุ่งทิพา   วงศ์หินกอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายนัฐกิจ   วิระษร
2. เด็กชายปรีชา   ชนะไพร
 
1. นางวาริณี   อักโข
2. นายอิทธิพล   ปานบุดดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายภานุชิต   ไชยสิทธิ์
 
1. นางวาริณี   อักโข