สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองอารัมย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กชายจิรพงษ์  วงศ์น้ำคำ
2. เด็กชายปวริศร  สาสระคู
3. เด็กหญิงพัชริดา  คำหัวโทน
4. เด็กหญิงมนัชญา  แก่นบุดดี
5. เด็กหญิงวาสนา  ผ่องนาค
6. เด็กหญิงวิรังรอง  โพนธาตุ
 
1. นายอวยชัย  สังเขป
2. นายธวัชชัย  โยธิการ์
3. นางรำไพ  อ่อนสองชั้น