สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนสุธา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  นาใจดี
 
1. นายชาญวิทย์  อาจสม
2. นายยศกาญจน์  เดชสองชั้น