สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  มีทม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภาโสพระ
3. เด็กชายสุรชาติ  ไทยภักดี
 
1. นางพรรณภา  โชติขันธ์
2. นายพิทักษ์  ทุมพร
 
2 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายสิทธิโชค  ขอสุข
 
1. นายบดินทร์  ดรบัญหา