สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41.75 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  อุตกา
2. เด็กหญิงปรารถนา  สอนสัตย์
3. เด็กชายสุทัศน์  สุโทสา
 
1. นายทวี  อินทร์มณี
2. นายบุญเที่ยง  ทองมาน