สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลนิภา  พุธมี
2. เด็กหญิงพัชราภา   ชูคะรัมย์
3. เด็กหญิงสมหญิง   สร้อยสองชั้น
 
1. นางกาญจนาภา   ไชยโย
2. นางสำเนียง   ไชยยงค์
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายสตีเว่น  เหยา
 
1. นางสาวนิตยา  ผารัตน์