สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหนือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรภาพร  คะเนตนอก
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูผิวโคก
3. เด็กหญิงสุพัตรา   แสนกรุง
 
1. นางณัฏฐ์นรี  มาลาไวย์
2. นางบรรจง  วงศ์ศักดิ์