สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายชยานันต์   เบ้าหนองบัว
2. เด็กชายธนากร   อินทรบุตร
3. เด็กหญิงศิวาพร   ศรีจันดา
 
1. นางลำพูน   กัญญาคำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายบวรลักษณ์  ดอกสายหยุด
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ทุมคำมี
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ลาสระคู
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ทุมคำมี
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทีโพนทัน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ทุมคำมี