สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.6 เงิน 13 1. เด็กชายฤทธิเดช  คุณสมบัติ
 
1. นายสุรศักดิ์  ชมเชย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กชายนิติธร  ฤทธิทักษ์
2. เด็กชายพิษณุ  ชีวาจร
 
1. นายจรินทร์  ภักดีศรี
2. นายไพทูล  ศรีโสภา