สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกาะแก้ว
2. เด็กหญิงศศินภา  คำนอก
3. เด็กหญิงศิลินญา  วิสัย
4. เด็กชายสุภาพ  อำคา
5. เด็กหญิงหทัยชนก  โพละลัย
6. เด็กหญิงโสรญา  ไชยมาตย์
 
1. นางไพรวัน  พงไพร
2. นางเสาวลักษณ์  หาพันธุ์
3. นางพรวิจิตร  สินทรัพย์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยมาตย์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีวงษ์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  วิสัย
 
1. นางเสาวลักษณ์  หาพันธุ์
2. นางไพรวัน  พงไพร