สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกิยารัตน์  วันณี
2. เด็กหญิงอรทัย  ภูเขาใหญ่
 
1. นายสงวน  สอนลิลา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุพัฒน์
2. เด็กหญิงชัญญา  ปรือปรัก
 
1. นายมานิต  ไชยโชติ
2. นายธนพล  ดอนกลอย