สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกนกอร  จันทร์จ้อย
 
1. นางพูนสวัสดิ์  ศรีสระคู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 15 1. เด็กหญิงพนมวัน  ขำวิลัย
 
1. นางอ้อย  มิทราวงศ์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายกมล  สุวรรณน้อย
2. เด็กหญิงจิรนันท์  มุมกลาง
3. เด็กชายจิรายุทธ  สมภักดี
4. เด็กหญิงฐิติมา  ดอนขันธ์
5. เด็กชายธีรภัทร  ดีปัญญา
6. เด็กชายพีรพรรณ  กุลวงษ์
7. เด็กหญิงสรวรรณ  จันเตี้ย
8. เด็กหญิงสุภัสสร  จันทร์ดอกรัก
 
1. นางอุบล  คำงาม
2. นางมะลิ  โสมทัพมอญ
3. นายสุนทร  น้อยบาท