สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดาพร   แก้วพิลา
2. เด็กชายอนาวุฒิ   อรรคบุตร
3. เด็กชายอนุรักษ์  ตีระศรี
 
1. นางยุศิลป์   สุขขำ
2. นางสาวปัทมาพร   หงทะนี