สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไศล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  รื่นเริง
2. เด็กชายสายฟ้า  วิเศษวงษา
 
1. นางวราภรณ์  แผลงฤทธิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงจัสมิน  สีงาม
2. เด็กหญิงธนพร  โสดก
 
1. นายประมวล  บุญศรี
2. นางสาวสุดาทิพย์  สุทธิธรรม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดีภูงา
2. เด็กหญิงญาณิศา  แสนเวียง
 
1. นายสัญญา  เชวงกูล
2. นางสาวสุดาทิพย์  สุทธิธรรม