สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทาดาจันทร์
 
1. นายสุริยนต์  ทองแสน
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญจิรา  มาลาบาล
2. เด็กหญิงวรัญญา  อาจพงษา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  กีรติชัยกุล
 
1. นางวิไลจิตต์  สุพินิจ
2. นางกฤตยา  ศรีตะวัน