สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74.5 เงิน 14 1. เด็กชายถิรวิทย์  ไชยแสงบุญ
2. เด็กชายธนพัฒน์  เจริญชัย
3. เด็กชายพงศกร  สีโนนยาง
4. เด็กชายศิริโรจน์  ภูชะตา
5. เด็กชายอธิป  พิมบึง
6. เด็กชายอโนชา  เชื้อลิ้นฟ้า
 
1. นางสาวละมุล  เสนามาตย์
2. นายประสาน  พานาดี
3. นางสาวจาริยา  พานาดี