สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงมาธิณี   มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงอรภาวิณี   สิมมะโรง
 
1. นายธนศักดิ์   หรเพลิด
2. นางนงค์ลักษณ์   พรหมธิดา