สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุบผากอง
2. เด็กชายธีรปกรณ์  คำบุดดี
3. เด็กหญิงพัชรี  เพชรไพฑูรย์
 
1. นายรัตนชัย  กาสิงห์
2. นางสาวศรัญญา  กาสิงห์