สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนิตยา  นนทะ
 
1. นางชื่นจิตร  ใหม่คามิ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.9 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เสริมแสง
2. เด็กหญิงฉัตริญา  เพลินบุญ
3. เด็กหญิงปริยฉัตร  เทียมสิงห์
 
1. นางวิภาภรณ์  อินทรกลาง
2. นางชื่นจิตร  ใหม่คามิ